mulighetsstudie/detaljregulering:

tomt:. 8000m2: 2014

samarbeid med t2-prosjekt

© 2018 by bsb