alternativ punkthus
alternativ punkthus

01

alternativ punkthus
alternativ punkthus

02

15

alternativ punkthus
alternativ punkthus

01

1/15

mulighetsstudie/detaljregulering:

tomt:. 8000m2: 2014

samarbeid med t2-prosjekt